• (+30) 2431772913
  • 421 32, Ελ. Βενιζέλου & Ζάππα 20 (ισόγειο), Τρίκαλα
  • info@bougla.gr
  • ☰ Είσοδος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης


Απαραίτητο είναι πλέον το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης να προσκομίζεται στον συνεργαζόμενο μεσίτη μαζί με την εντολή ανάθεσης 
για την δημοσίευση και αναρτηση αγγελιών προώθησης των ακινήτων, είτε αφορά την πώληση, είτε την ενοικίαση του ακινήτου.
Με βάση την εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ 11748/705 με θέμα “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων” από 2/1/2021, είναι υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου όπως προκύπτει από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, στα ακίνητα που δημοσιεύονται τόσο στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου μας, στην ιστοσελίδα μας όσο και στα λοιπά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά.
Για την κατηγορία της ενεργειακής κλάσης απαιτείται η έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. 
Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:
-      νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού
-      αγορά - πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού.
Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), αμέλειας προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, 
διαφήμισης – μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου, 
μη καταχώρησης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, 
επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013, 
πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Νέα Ακίνητα